Wednesday, April 25, 2012

6. ülesanne

Sain kursuelt teada, mis on mõistekaadrid ja mis ideekaardid. Oskan neid arvutis koostada.
Kas ma neid ka õppetöös rakendama hakkan, sõltub sellest, kuidas tudengitele see meetod meeldib. Kavatsen kindlasti katsetada. Meeldis, et sain teada erinevatest arvutiporgrammidest mõistekaardite ja hindamismudelite tegemiseks. Osalesin ainult veebipõhisel kursusel esimest korda. Mulle isiklikult ikkagi meeldivad kontakttunnid rohkem, kuid antud e-kursus oli asjalikult üles ehitatud ja põhilised ootused said täidetud.

5. ülesanne

Koostasin mõistekaardi hindamise mudeli neljandas ülesandes tudengite poolt tehtavate mõistekaardite kohta. Selle viide on siin: mõistekaardi hindamismudel

4. ülesanne

Viisin läbi histoloogia kordamise tunnis grupitööna mõistekaardi koostamise. Tunni alguses seletasin, mis on mõistekaart ja kuidas seda tehakse. Siis jagasin tudengid paaridesse (kukku oli 16 tudengit). Iga paar valis endale koe või elundkonna mille kohta nad mõistekaarti koostasid raamatute põhjal, mis meil on koolis olemas. Mõistekaardid joonistati suurtele paberitele, mis riputati klassi seinale. Iga paar pidi oma valitud koest või elundkonnast rääkima ja tutvuastama on mõistekaarti.

Tudengid said oma tööga hästi hakkama. See oli  vahelduseks tavapärastele õppemeetoditele. Plaanin seda meetodit ka teistes tundides rakendada.

Monday, March 26, 2012

3. ülesanne

Siin on minu kolmanda nädala ülesanne. Valisin ülesandeks  "Eksperdi varjatud teadmise välja pigistamine." Mõistekaardi intervjuu viisin läbi Rein Järveküljega, teadlasega kes on uurinud põhiliselt paisude mõju kaladele. Tulemus on siin!


Friday, March 9, 2012

2. ülesanne

Selle mõistekaardi tegin kasutades programmi Text 2 Mind Map. Meeldis selle prgrammi juures see, et midagi ei pidanud alla laadima, sai kohe hakata kasutama ja pärast oma pildi salvestada. Meeldis ka see, et ei ole liiga palju erinevaid nuppe ja võimalusi, kuhu eksida. Mõistekaardi joonistab prgramm ise, kui sisestad talle mõisted ja nende omavahelise hierarhilise seose. Ei saanud panna seoseid mõistete vahelise joone peale. Võibolla ma seda funktsiooni lihtsalt ei leidnud.

http://www.gliffy.com/publish/3380292/
Gliffy programmiga mõistekaardi tegemine võttis palju rohkem aega ja oli keerulisem. Programm pakub aga rohkem võimalusi erinevate kujundite ja muude ilustuste tegemiseks. Kuidas pilti salevstada endale arvutisse, ei leidnud üldse üles. Lihtne oli aga lisada pilt lingina. Gliffy programm sarnaneb CMap Tools´iga oma võimaluste rohkuse poolest kuid CMap Tools oli esmapilgul lihtsam kasutada.

Tuesday, February 28, 2012

Enesetutvustus

Osalemine e-kursusel mõistekaart õppetöös

Olen õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Õpetan keskkonnakaitset, rakubioloogiat, histoloogiat ja muid bioloogiaga seotud aineid. Soovin kursusel omandada mõistekaardi kasutamise oskuse õppetöös. Loodan, et mõistekaartide koostamine aitab õpilastel paremini materjali omandada. Kasutasin mõistekaardi tegemiseks kursuses soovitatud allalaetavat programmi. Ei tundnud ennast päris kindlalt selle mõistekaardi koostamisel. Ei saanud täpselt aru kuidas see mõistekaardi koostamine käib. Praegu võttis see väga palju aega ja midagi juurde teadmistes või nende paremas mõistmises see  mulle ei andnud.

1. ülesanne